Bokslut

Har du gjort allt inför ditt bokslut?

Bokslut är en sammanställning av bokföringen under en viss period, exempelvis årsvis eller kvartalsvis, som inte är offentligt

Skillnaderna mellan bokföring, bokslut och redovisning är inte helt självklara, något som inte hjälps av att de olika termerna inte alltid används helt korrekt. Speciellt skillnaden mellan bokslut och redovisning används ibland synonymt. Men att hålla de tre åtskilda är viktigt. Enkelt kan skillnaderna mellan bokföring, bokslut och redovisning framställas så här:

  • Bokföring är det sätt ett företag eller en förening löpande dokumenterar sina inkomster och utgifter
  • Bokslut är en sammanställning av bokföringen under en viss period, exempelvis årsvis eller kvartalsvis, som inte är offentligt
  • Redovisning är ett offentligt bokslut, som även vanligtvis innehåller mer än ett bokslut, men inte är lika detaljerat

Vi utför bokslutsarbete för alla typer av företag. Bokslut ingår i våra paket Startup, 75% Zen och 100% Zen. Vi kan även utföra bokslut som en enskild tjänst.