GDPR - Personuppgifter

GDPR

Här har vi samlat vår information kring vad vi på Zen24 gjort för att leva upp till regelverket enligt GDPR. För en pålitlig GDPR-rådgivare kan vi rekommendera vår samarbetspartner Vitaprivata.

 

Personuppgifter

Då Zen24 är en digital bokföringsbyrå finns alla våra uppgifter lagrat digitalt. För att garantera att uppgifter inte röjs för obehöriga lagrar vi kunduppgifter och marknadsföringsuppgifter separat i olika tillgångsbegränsade Dropbox-foldrar. Konsulter och säljpersonal har därför inte tillgång till kunduppgifter utan enbart marknadsföringsuppgifter. Likaså har inte bokföringspersonal tillgång till marknadsföringsuppgifter.

I formuläret nedan kan du när som helst begära att få dina personuppgifter hos oss raderad. Du kan också ändra dina personuppgifter, uppdatera din intresseprofil eller återkalla ditt samtycke till profileringen. Du kan också tacka nej till all vidare marknadsföring.

Vi sparar kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte i upp till ett år. Om du efter ett år inte visat något intresse för våra tjänster så gallras uppgifterna ut. Våra prenumerationslistor för nyhetsbrev och push-notifikationer genom OneSignal är till för våra befintliga kunder. Vi sparar dessa uppgifter så länge som du är kund hos oss eller tills du själv väljer att stänga prenumerationen. Prenumerationerna syftar till att kunna informera våra kunder om viktiga datum, såsom inkomst- och momsdeklaration.

Personuppgifter som har att göra med vår bokföringsverksamhet sparas i sju år då det är detta krav som gäller enligt bokföringslagen. Upphör du att vara kund hos oss kommer vi alltså att spara uppgifterna i sju år såvida du inte själv begär ut uppgifterna och väljer att spara dem på egen hand.

Zen24 kommer rent tekniskt att lagra dina uppgifter på lokala servrar i Göteborg, på Dropbox-servrar, samt i externa marknadsföringssystem (enbart namn och email). Zen24 delar inte dina personuppgifter med andra externa parter än dessa.

Då Zen24 verkar ifrån Malta tillämpar vi de dataskyddsbestämmelser som gäller enligt Maltas lag, vilket innefattar EU-bestämmelser i form av GDPR.

Du har laglig rätt att:

  • få tillgång till dina personuppgifter
  • få dina personuppgifter rättade
  • få en kopia på dina personuppgifter i vissa fall
  • i vissa fall få dina personuppgifter raderade
  • i vissa fall begränsa eller motsätta dig behandling av dina personuppgifter

Förteckning över maillistor

  • Prenumerationslistor på OneSignal push notifications.
  • Maillistor för nedladdning av rapporter.
  • Maillistor för nyhetsbrev.
  • Maillistor för affärsutveckling.
  • Maillistor för befintliga kunder.

Säkerhetsrutiner

Då Zen24 är en digital bokföringsbyrå finns alla våra uppgifter lagrat lokalt. För att garantera att uppgifter inte röjs för obehöriga lagrar vi kunduppgifter och marknadsföringsuppgifter separat i olika tillgångsbegränsade Dropbox-foldrar. Konsulter och säljpersonal har därför inte tillgång till kunduppgifter utan enbart marknadsföringsuppgifter. Likaså har inte bokföringspersonal tillgång till marknadsföringsuppgifter. För att garantera säkerheten i systemen använder Zen24 även 1Password för alla inloggningsuppgifter. Detta är ett system där varje lösenord utgörs av ett unikt autogenererat lösenord som är omöjligt för människor att memorisera. Vi har även som policy att inga lösenord sparas nedskrivna i någon form på varken datorer eller i skrift. Vidare så är våra domäner skyddade från dataintrång genom Sicuru, vilket gör att angripares IP-adress omedelbart blockeras vid försök till dataintrång. Med denna lösning har vi så långt det är möjligt skapat effektivt skydd mot dataintrång.