Administration

Behöver du hjälp med din administration?

 

Vid sidan av det som ingår under bokföring och redovisning, kan Zen24 även underlätta ditt företagande genom att ta hand om din ekonomiadministration. Detta innefattar sysslor såsom rapportering mot myndigheter, hantering av ansökningar av olika slag, samt ekonomisk administration. Zen24 har ett helhetskoncept som syftar till att ge dig som kund så mycket tid som möjligt över till din kärnverksamhet.